Ελληνικό Κέντρο Focusing

"Ότι ξεχνούν οι άνθρωποι,
τα κύτταρα το θυμούνται.
Το σώμα, αυτός ο ελέφαντας"
Middlesex, G. Ευγενίδης

 

Focusing

Το focusing (‘διαδικασία εστίασης’)

είναι μια βιωματική διαδικασία επικέντρωσης στο σώμα με στόχο την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και πληροφοριών που αυτό φέρει αναφορικά με ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή με μια κατάσταση που ζούμε.

Τις φιλοσοφικές, θεωρητικές και επιστημονικές αρχές του focusing ξεκίνησε να διατυπώνει κατά τη δεκαετία του 60 ο Eugene Gendlin, φιλόσοφος, ψυχοθεραπευτής και επιστημονικός συνεργάτης του Carl Rogers στο πανεπιστήμιο του Chicago.

O όρος Focusing

1.

αναφέρεται σε μία βιωματική μέθοδο

επεξεργασίας των θεμάτων που μας απασχολούν. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι η επικέντρωση στο σώμα, καθώς και η αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων (των σωματικών αισθήσεων) που αυτό στέλνει.

Βασίζεται δηλαδή στην πεποίθηση πως το σώμα μας, πέρα από το μυαλό και την ψυχή μας, έχει την δική του γνώση, την δική του ευφυϊα. Το focusing λοιπόν μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση σ'αυτήν ακριβώς την σωματική γνώση, που ούτως ή άλλως διαθέτουμε, αλλά δεν συνειδητοποιούμε πάντα.

Με την έννοια αυτή το focusing συμπληρώνει την νοητική και συναισθηματική γνώση που έχουμε, εφ' όσον η σωματική γνώση στην οποία μας οδηγεί, μας φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από εμάς ολιστικά βιώνει την βαθύτερη σχέση με τον εαυτό του και τον περιβάλλοντα κόσμο.

2.

περιγράφει μία βιωματική διαδικασία,

η οποία σταδιακά οδηγεί στην απόκτηση μιας σωματικά βιωμένης αίσθησης (felt sense), του πώς είμαστε την δεδομένη χρονική στιγμή σε σχέση με ένα θέμα, πρόβλημα, πρόσωπο ή - γενικώτερα - μια κατάσταση.

Κατά τη ‘διαδικασία της εστίασης’ ο πελάτης έρχεται σε επαφή με έναν ιδιαίτερο τύπο σωματικής ‘γνώσης’. Αυτή την ‘γνώση’ ή επίγνωση ονομάζουμε βιωμένη αίσθηση (felt sense). Συνήθως μια βιωμένη αίσθηση δεν προϋπάρχει, αλλά διαμορφώνεται κατά τη διαδικασία της εστίασης και εφόσον ο πελάτης στρέψει την προσοχή του και την αντίληψη του στο σώμα του, το οποίο ενέχει τις δικές του απαντήσεις σε πολλά από τα προβλήματα μας, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει και να προάγει την προσωπική μας ανάπτυξη.

Με άλλα λόγια η βιωμένη αίσθηση είναι η άμεση σωματική αίσθηση μιας οποιασδήποτε κατάστασης ή οποιουδήποτε προβλήματος, φέρει δε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • διαφοροποιείται από τα συναισθήματα που συνήθως είναι διαφοροποιημένα, πολιτισμικά καθορισμένα και εύκολα αναγνωρίσιμα
  • είναι μια σωματικά βιωμένη, ολιστική, γενική, ασαφής, προ-λεκτική αίσθηση
  • αναφέρεται και παραπέμπει σε ένα ασυμβολοποίητο συνολικότερο βίωμα, του οποίου αποτελεί την πρωταρχική έκφραση
  • μπορεί να αποτελέσει δηλ., την είσοδο για να εισέλθει κάποιος στην μη-διαφοροποιημένη, υπο-νοούμενη, πολύπλευρη πλευρά του συνολικότερου βιώματος του, από το οποίο μπορεί να αντληθεί περαιτέρω ΄υλικό’ προς επεξεργασία.

Το υλικό αυτό εμπλουτίζει την υπάρχουσα συναισθηματική και νοητική γνώση και αποτελεί τη βάση για θεραπευτική αλλαγή, η οποία και οδηγεί στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Ετσι το focusing μας ανοίγει δρόμους που, αν είμαστε έτοιμοι, τους ακολουθούμε, αν όχι, απλά τους "αναγνωρίζουμε". Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα μας, ως μία προσωπική δεξιότητα, για την αναζήτηση και ανεύρεση μεγαλύτερης προσωπικής διαύγειας και επομένως συνειδητοποίησης.

Σημείωση:
Μία βιωμένη αίσθηση δεν είναι συναίσθημα. Μπορούμε να διακρίνουμε συνήθως εύκολα τα συναισθήματα. Ξέρουμε πότε είμαστε θυμωμένοι, λυπημένοι, χαρούμενοι. Μία βιωμένη αίσθηση είναι κάτι που δεν αναγνωρίζεται αρχικά – κάτι ασαφές, δύσκολο να περιγραφεί με τον τρέχοντα κώδικα γλώσσας. Μοιάζει σα να περικλείει κάποιο νόημα το οποίο δε μας είναι γνωστό. Είναι μία σωματική αίσθηση αυτού του νοήματος.

3.

προϋποθέτει

την διακριτική παρουσία του συνοδού/ θεραπευτή. Αυτός, με την κατάλληλη στάση του, διαμορφώνει το κλίμα μέσα στο οποίο μπορεί ο καθένας να εστιαστεί στο θέμα που τον ενδιαφέρει και να ακολουθήσει την ιδιαίτερη προσωπική του διαδρομή.


 

Focusing Institute New York

The Focusing Institute, New York

What's NEW ...

What's New... from THE FOCUSING INTSITUTE

 

trees de_Chirico

"Οι ρίζες βέβαια δε φαίνονται όμως το ξέρεις σ΄αυτές κρατιέται το δέντρο ..."
Γιάννης Ρίτσος, "Τα χάρτινα"

Γενικές Πληροφορίες για το ΕΚF

To Eλληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF) ιδρύθηκε και διευθύνεται από τους Παύλο Ζαρογιάννη και Άννα Καραλή,
ψυχοθεραπευτές-συμβούλους, εκπαιδευτές, επόπτες στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση και στη Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
και εντεταλμένους συμβούλους (Certifying Coordinators)
του Κεντρικού Ινστιτούτου Focusing της Νέας Υόρκης, Ν.Υ.

Το ΕΚF ξεκίνησε τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες στην Αθήνα το 2001 με αρχικό στόχο την εδραίωση της βιωματικής μέθοδου του Focusing.
Το 2003 με την νομική μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας πλέον διεύρυνε τους σκοπούς και τους στόχους του καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο και πιο ολοκληρωμένο φάσμα δραστηριοτήτων στον χώρο της ψυχικής υγείας με κύριο πάντα μέλημα του την ανάπτυξη, προώθηση και εδραίωση στην Ελλάδα της Προσωποκεντρικής και της Focusing-Βιωματικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας.


Εσωτερικός κανονισμός της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής

(όπως αναφέρεται στην Ιστοσελίδα
της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής)

Μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ