Ελληνικό Κέντρο Focusing

"Ότι ξεχνούν οι άνθρωποι,
τα κύτταρα το θυμούνται.
Το σώμα, αυτός ο ελέφαντας"
Middlesex, G. Ευγενίδης

 

Focusing - Πως μπορεί να μας βοηθήσει

Το Focusing μπορεί να μας διδάξει πώς :

 • να έλθουμε σε επαφή με βαθύτερα στρώματα της υπαρξής μας και έτσι να γνωρίσουμε τί πραγματικά αισθανόμαστε και τί πραγματικά θέλουμε.

 • να συμφιλιωθούμε με τον εαυτό μας και να τον αποδεχτούμε όπως αληθινά είναι.

 • ν' αποκτήσουμε, ή και να βελτιώσουμε, τη σχέση μας με το σώμα μας.

 • να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, μ' εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, την κρίση μας και την αξιολογική μας ικανότητα.

 • να μετατρέψουμε την αυτοκριτική και την ασάφεια των "μηνυμάτων" μας, όσον αφορά στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή, σε ισχυρούς συμμάχους.

 • να βιώσουμε ηρεμία, δυναμισμό και απόλαυση της ζωής

Επίσης μπορεί να συνδυασθεί με την θεραπεία μας και έτσι αυξήσει την αποτελεσματικότητά της


Focusing Προσανατολισμένη Θεραπεία με Ζευγάρια

Το Focusing μπορεί κάλλιστα να δουλέψει στη θεραπεία με ζευγάρια. Η συμβολή του Focusing στη θεραπεία με τα ζευγάρια αποτελεί τη βοήθεια προς τα μέλη του να επικοινωνήσει καθένα τη δική του/της ξεχωριστή αισθητή εμπειρία σε ένα πλαίσιο που δημιουργεί ασφάλεια και επιτρέπει την έκφραση συναισθημάτων, επιθυμιών και αντιλήψεων.

Μέσα από την βιωμένη αίσθηση, ο θεραπευτής διασφαλίζει όχι μόνο ότι κάθε άτομο εισακούγεται (από το θεραπευτή), αλλά και ότι παραδειγματίζει στους συντρόφους νέους και ασφαλείς τρόπους να ακούσουν και να πάρουν αυτό που καθένας επιχειρεί να επικοινωνήσει.

Μαθαίνοντας το ζευγάρι να μιλά από ένα αυθεντικό εσωτερικό σημείο αναφοράς και χρησιμοποιώντας μια μη καυστική και αξιολογική γλώσσα, τα μέλη του γίνονται σταδιακά λιγότερο αμυντικά και αντιδραστικά και περισσότερο ανοιχτά το ένα προς το άλλο.

Αναπτύσσουν μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, ως προς το πώς καθένας φέρει κάποια κομμάτια του, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη και αμοιβαία κατανόηση, αλλά και σε βαθύτερη σχέση οικειότητας. Η επικοινωνία είναι εφικτή στο βαθμό που οι πελάτες είναι ικανοί να μεταδώσουν τι είναι αληθινό και αυθεντικό μέσα τους.


 

Focusing Institute New York

The Focusing Institute, New York

What's NEW ...

What's New... from THE FOCUSING INTSITUTE

 

gkikas

"Οι ρίζες βέβαια δε φαίνονται όμως το ξέρεις σ΄αυτές κρατιέται το δέντρο ..."
Γιάννης Ρίτσος, "Τα χάρτινα"

Νέα ... Ανακοινώσεις ...

Για τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις επισκεφθείτε το blog μας στη διεύθυνση: http://focusing-hellas.blogspot.com

What's New... from THE FOCUSING INTSITUTE


Γενικές Δραστηριότητες του EKF

-Εκπαίδευση

(σε συνεργασία με το Κεντρικό Ινστιτούτο Focusing Νέας Υόρκης)

-Θεραπεία

 • Ατομικές συνεδρίες με βάση το focusing
 • Ζευγάρια/Ομάδες

-Εποπτεία

 • Aτομική και σε Ομάδες

-Εργαστήρια

 • Focusing και Τέχνη
 • Focusing και ποίηση
 • Focusing και υποκριτική
 • Focusing και αρχέτυπα
 • Focusing και μύθοι

-Σεμινάρια :

 • Focusing και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Λήψη αποφάσεων (Decision Making)
 • Διαχείρηση Αγχους (Stress Release)
 • Focusing και Τραύμα

Λοιπές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ομιλίες, Εργαστήρια, Συνέδρια

Τόσο στα πλαίσια της προσωπικής ανάπτυξης, όσο και στα πλαίσια της θεωρητικής κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε ομιλίες, εργαστήρια, συνέδρια, είτε του Ελληνικού Κέντρου Focusing, είτε άλλων επιστημονικών, εκπαιδευτικών φορέων.

Η έκθεση και συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες κρίνεται απαραίτητη για την διεύρυνση του ορίζοντα του εκπαιδευόμενου και σε άλλες προσεγγίσεις. Αυτή η συμμετοχή του παρέχει ερεθίσματα για προβληματισμό και σκέψη, του οξύνει την κριτική και συγκριτική του ικανότητα, του εδραιώνει την υποκειμενική του αντίληψη και του θεμελιώνει, σταδιακά, την επαγγελματική του ταυτότητα.

Άλλωστε, η συμμετοχή σε ομιλίες, εργαστήρια και συνέδρια είναι αναγκαία και στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Συμβούλου/Ψυχοθεραπευτή, για να μπορεί να ανανεώνει, σε συγκεκριμμένα χρονικά διαστήματα, την συμμετοχή του στους διαφόρους επαγγελματικούς συλλόγους.