Ελληνικό Κέντρο Focusing

Οι ρίζες βέβαια δεν φαίνονται,
όμως το ξέρεις,
σ'αυτές κρατιέται το δέντρο ...
Γιάννης Ρίτσος, "Τα χάρτινα"

Ελληνικό Κέντρο Focusing (EKF)

Γενικές Πληροφορίες για το ΕΚF

To Eλληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF)
ιδρύθηκε και διευθύνεται από τους Παύλο Ζαρογιάννη και Άννα Καραλή, ψυχοθεραπευτές-συμβούλους, εκπαιδευτές, επόπτες στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση και στη Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία
και εντεταλμένους συμβούλους (Certifying Coordinators) του Κεντρικού Ινστιτούτου Focusing της Νέας Υόρκης, Ν.Υ.

Focusing  

Το ΕΚF ξεκίνησε τις δραστηριότητες του στην Αθήνα το 2001
με αρχικό στόχο την εδραίωση της βιωματικής μεθόδου του Focusing.

Το 2003 με την νομική μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας πλέον διεύρυνε τους σκοπούς και τους στόχους του καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο και πιο ολοκληρωμένο φάσμα δραστηριοτήτων στον χώρο της ψυχικής υγείας με κύριο πάντα μέλημα του την ανάπτυξη, προώθηση και εδραίωση στην Ελλάδα
της Προσωποκεντρικής
και της Focusing-Βιωματικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας.

Διαβάστε

καθώς και για:

νέα και ανακοινώσεις

 


Οι κύριοι τομείς,

στους οποίους δραστηριοποιείται τo Eλληνικό Κέντρο Focusing

είναι:

Κορυφή της σελίδας
 • η εκπροσώπηση

  σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς
  τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
  της Προσωποκεντρικής και της Focusing-Βιωματικής Προσέγγισης
 • η εκπαίδευση:

  • στην Προσωποκεντρική και Focusing-Βιωματική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία,
  • στην μέθοδο του Focusing,
  • στην Τραυματοθεραπεία,
  • σε δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επικοινωνίας
 • η θεραπεία:

  ατομική και ομαδική
 • η εποπτεία

 • η διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων

 • η διοργάνωση ομιλιών

 • η εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 • η μετάφραση

  σημαντικών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Κέντρου κειμένων
 • η επιμέλεια και η έκδοση βιβλίων

  που σχετίζονται με την Προσωποκεντρική και την Focusing-Βιωματική Προσέγγιση
 • η συνεργασία

  με ελληνικούς και ξένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ιδρύματα, φορείς ψυχικής υγείας, πανεπιστήμια)
 • η έρευνα

 • η συμμετοχή

  σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια
Κορυφή της σελίδας

Ελληνικό Κέντρο Focusing

Αρχές & Στόχοι

Κορυφή της σελίδας

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι αξίζουν την θεραπεία που ανταποκρίνεται στην μοναδικότητα των αντιδράσεων και εμπειριών τους.

Πιστεύει ότι ο κάθε άνθρωπος δικαιούται μια ασφαλή, διακριτική και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση – η οποία παράλληλα οφείλει να σέβεται το δικαίωμά του στο να ελέγχει πλήρως την θεραπευτική του διαδικασία.

Με βάση τα παραπάνω, εκπαιδεύει συμβούλους-ψυχοθεραπευτές σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές, τις οδηγίες και την φιλοσοφία της Προσωποκεντρικής και Focusing βιωματικής ψυχοθεραπείας.

Επίσης, υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενούς του στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησής τους, των δεξιοτήτων τους και εμπειριών τους, για να μπορέσουν να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο - είτε σε κοινωνικό ή προσωπικό επίπεδο - ευπαθείς ομάδες, ή άτομα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενούς του στην προσπάθεια τους να εδραιώσουν την Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική συμβουλευτική & ψυχοθεραπεία, στον εργασιακό τους χώρο.

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου λειτουργούν σε μία ατμόσφαιρα σεβασμού συντροφικότητας, συνεργασίας και καλής θέλησης σε σχέση με όλα τα μέλη του Κέντρου, τους συναδέλφους, εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους.

Κορυφή της σελίδας

Δεοντολογία

Κορυφή της σελίδας

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing λειτουργεί με βάση τους κανόνες δεοντολογίας των Συλλόγων και Εταιρειών των οποίων είναι μέλος:

της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής
ΕΕΣ (www.hac.com.gr), (διαβάστε εδώ)

της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδας
ΕΕΨΕ (www.nopg.gr), (διαβάστε εδώ)

του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
NEAPCEPC (www.pce-europe.org)

και της Παγκόσμιας Εταιρείας για την Προσωποκεντρική και Βιωματική Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική
WAPCEPC (www.pce-world.org)

Κορυφή της σελίδας

Νέα - Ανακοινώσεις

23rd International Focusing Conference

California, USA, June 1 - 5, 2011

23rd International Focusing Conference

Finding Ourselves in the world - Intimacy, Dinersity, Inclusion

We find ourselves in the world, and in the world we find ourselves, interactively and through our relational bodies. Intimacy with ourselves, and intimacy with others, emerges from how we find ourselves. Diversity is a given: disciplines, contexts, points of view, ways of being. Inclusion of the range of diversity allows the unfolding of paradoxes and polarities. We invite you to explore and celebrate intimacy, diversity, and inclusion as we find ourselves in the world.

Κορυφή της σελίδας

Φιλοσοφία της Ψυχοθεραπείας, Συνέδριο 8 - 11 Ιουλίου 2011,
University of East Anglia

Philosophy of Psychotherapy Conference, 8th – 11th July 2011

Κορυφή της σελίδας

Dear All,

This is news of an exciting conference to be held next year at the University of East Anglia, Norwich, England, 8 - 11 July 2011. The UEA Centre for Counselling Studies is arranging this conference in association with our School of Philosophy. We are aiming to bring together focusing people, people who are interested in Gene Gendlin's philosophy, and philosophers and therapists from other traditions. We hope in this way to make Gene's philosophy of psychotherapy more widely known, and to make it more a part of mainstream philosophical discussion.

UEA

Full details and an application form are on our conference website at: www.uea.ac.uk/edu/counselling/philosophyconference

Amongst the philosophers whom Gene has written about is Ludwig Wittgenstein (see Gene's article 'What happens when Wittgenstein asks "What happens when...?" ' in the Philosophical Forum (1997|), and in the Gendlin On-Line Library). In order to create a more focused discussion, and because of the main orientation of the School of Philosophy, we are looking especially at resonances between Gene's work and that of Wittgenstein, but presentations from within other traditions are very welcome.

Our three keynote speakers are

Peter Hacker(University of Oxford) who is a world-renowned philosopher in the tradition of Wittgenstein. His book 'Philosophical Foundations of Neuroscience' is a brilliant critique of the difficulties involved in relating neuroscience to our ordinary ways of talking about human experiencing.

Hans Schneider (University of Potsdam) is a philosopher living in Berlin who is very familiar with Gene's work and is a contributor to the book on Gene's philosophy, 'Language Beyond Postmodernism'. He also has a fascinating article on Wittgenstein and William James in our earlier conference book 'Spirituality and Counselling: Experiential and Theoretical Perspectives'.

John Heaton (Philadelphia Institute, London) was a colleague of the existentialist therapist R D Laing, and is in private practice in London as a psychiatrist and psychotherapist. He is a regular lecturer at Regent's College, London and at Roehampton University. He is a founder member of the Guild of Psychotherapists and was editor of Journal for Existential Analysis for seven years. His books include: 'Introducing Wittgenstein', 'Wittgenstein and Psychoanalysis' and his most recent book, 'The Talking Cure: Wittgenstein's Therapeutic Method for Psychotherapy'

The conference theme, as sent to the philosophy Lists, is the following - but we also have our 'hidden agenda' of getting Gene's work more widely discussed!

Conference theme
The nature of psychotherapy is in many ways problematical. Current proposals for the statutory regulation of the field in the UK and other countries have led to much discussion of the nature of the discipline, for example about whether it can be subsumed under a 'medical model', or whether approaches should be primarily cognitive or experiential.

Some of the issues involved are of an empirical nature, but others raise conceptual and philosophical issues. Research in the area has tended to concentrate on empirical issues of process and outcome, but psychotherapy inevitably works with contested notions such as those of consciousness, mental illness, delusion, diagnosis and so on. Further, in the development of psychotherapy theory technical or semi-technical concepts such as those of 'the unconscious', 'experiencing level', 'cognition', 'information', 'archetype', 'self-concept' have evolved, whose relationships to the concepts of everyday language and clinical practice are not always clear.

The purpose of this conference is to bring together philosophers who are interested in psychotherapy with psychotherapists and psychotherapy researchers who are interested in the philosophical foundations of their field. We would encourage participants to explain technical terminology and generally present their work so that the more philosophically-oriented papers are accessible to psychotherapists, and the more psychotherapeutically-oriented papers are comprehensible to philosophers.

We welcome contributions from practitioners in any approach to philosophy or psychotherapy. The Centre for Counselling Studies at UEA has been especially involved with the traditions of Focusing-Oriented and Person-Centred therapies, and the School of Philosophy has a strong interest in the philosophy of Wittgenstein. Contributions relating to these areas of interest would be especially welcome.

If you are interested in Gene's philosophical work - please do come!

www.uea.ac.uk/edu/counselling/philosophyconference

University of East Anglia, Norwich, England, 8 - 11 July 2011

Campbell Purton

Κορυφή της σελίδας

Akira Ikemi

Akira Ikemi

Το Ελληνικό Κέντρο Focusing, προσκάλεσε στην Αθήνα τον κ. Akira Ikemi,
Καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Kansai
(Οσάκα, Ιαπωνίας) (http://www.akiraikemi.com/ai).

Ο καθηγητής Ikemi, o οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής του Διεθνούς Συνεδρίου της Παγκόσμιας Εταιρίας της Πρόσωπο-Κεντρικής και Βιωματικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
( World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling - WAPCEPC) στην Ρώμη, 2010,

ανέπτυξε, σε μία ευρύτερη ομιλία του το Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010,, το θέμα:

«Η Διαδικασία Άρθρωσης μιας Αίσθησης Ζωής: Πρακτικές και Θεωρητικές Αρχές της Focusing Διαδικασίας και της Focusing Βιωματικής Προσέγγισης»

Την Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010, ακολούθησε Εργαστήρι με θέμα:

«Focusing: Η Διαδικασία Άρθρωσης και Προσεκτικής Ακρόασης της Βιωμένης Αίσθησης»

Στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Η ομιλία και το εργαστήρι δόθηκαν στην Αγγλική γλώσσα.

Είχαμε τη χαρά να μοιρασθούμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ιδέες/σκέψεις/θέσεις από έναν ιδιαίτερα έμπειρο, αλλά και χαρισματικό άνθρωπο, ο οποίος έχει συνεργασθεί με τον εμπνευστή του Focusing, Eugene Gendlin, στο πανεπιστήμιο του Σικάγο κατά την διάρκεια των εκεί σπουδών του.

Akira Ikemi - Anna Karali - Rome 2010 Akira Ikemi
Κορυφή της σελίδας

Akira Ikemi, Ph.D.
Certifying Coordinator, The Focusing Institute
Professor, Graduate School of Clinical Professional Psychology
Kansai University
Osaka, Japan

[Presentation]

Saturday, 26th June, 2010
Location: Harokopio University (Central Auditorium)
Time: 20:00 p.m.

Articulating a Sense of Life:
Some Practical and Theoretical Aspects of Focusing and Focusing Oriented Psychotherapy (FOT)

As Eugene Gendlin showed in his psychological and philosophical works, a felt sense, or a sense of meaning, functions in our thoughts, feelings and actions. By highlighting aspects of Japanese culture and language, I will first show how the felt sense is already functioning in experience.

I will also show how I point to the felt sense in Focusing and Focusing-oriented Therapy (FOT) sessions. Secondly, I will show how Focusing and FOT encourages us to articulate or explicate from the felt sense. The felt sense is to be articulated by the focuser (client), not “analyzed” by the listener (therapist). In articulating the felt sense, symbols and language interact and a new understanding of life comes to form.

I will discuss how reflective listening that Carl Rogers practiced helps the interaction between the felt sense and symbols.

Thirdly, I will discuss the mode of experiencing and its relation to the mode of relating between the focuser (client) and the listener (therapist). I will show how our reflective listening can be enhanced by attending to the focuser’s (client’s) mode of experiencing. Through this presentation I hope to show how Focusing and Listening promotes a cyclic movement of felt sense, articulation (explication) and understanding.

Akira Ikemi grew up in Japan, received his MA from the University of Chicago (working with Eugene Gendlin), and his PhD in Japan.

Akira has an insider’s view of the Oriental cultural and spiritual bedrock into which Focusing has been planted.
He is a gifted therapist, university professor (clinical psychology) and seasoned presenter who weaves stories about Zen Masters into deeply experiential wisdom and academic proficiency.

Visit also:

focus on: Akira Ikemi
akiraikemi

Κορυφή της σελίδας

22nd International Focusing Conference

Focusing, Change, and Responsibility

hosted by a European Focusing Team in Germany

Main Conference 5th-9th of May, 2010 in Pforzheim-Hohenwart

Κορυφή της σελίδας
22nd International Focusing Conference-Flyer

Παρουσίαση

“Ελληνικοί Μύθοι και Τραγικοί Ήρωες”
Focusing και Ευθύνη

Κορυφή της σελίδας

Παρουσίασαν:Νέοι και Παλαιότεροι Εκπαιδευόμενοι με τους Εκπαιδευτές τους

“Greek Myths and Tragic Heroes” - Focusing on the issue of Responsibility

22nd International Focusing Conference
Κορυφή της σελίδας

What's NEW ...

What's New... from THE FOCUSING INTSITUTE

Κορυφή της σελίδας

 

 

 

Νέα - Ανακοινώσεις

new.focusing.gr

Νέος ιστότοπος

Μεταβείτε:

Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα
new.focusing.gr
Μετά από τον 1ο κύκλο παρουσιάσεων
του κου Γιώργιου Ξηροπαΐδη
με τίτλο:
«Καθημερινότητα, αυθεντικότητα, αταραξία» - Κριτική εισαγωγή στην ερμηνευτική φαινομενολογία του Μάρτιν Χάιντεγκερ.
Ξηροπαΐδης

ακολούθησε

2ος Κύκλος Συναντήσεων

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

1η Θεματική Συνάντηση

Θανάσης Γεωργάς - Κόσμος
Αλέξης Χαρισιάδης - Κόσμος
Άννα Καραλή - Κόσμος

2η Θεματική Συνάντηση

Μαρία Κορρέ - Συναισθήματα
Άννα Κούρτη - Συναισθήματα
Παύλος Ζαρογιάννης - Συναισθήματα
Τρείς Φαινομενολογικές Εταιρείες
Ένα Φαινομενολογικό Σεμινάριο
Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας «Γίγνεσθαι»
Ελληνικό Κέντρο Focusing
Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας
(Hellenic Society of Daseinsanalysis)

Focusing με Παιδιά

Focusing with Children
(κάντε κλικ στην εικόνα)

Focusing-Oriented
Psychotherapy Articles:
Greek translations

tfi-inside-logo.jpg
(by Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα

[Word Doc][PDF]

Ο «πελάτης» του πελάτη....

[Word Doc][PDF]

Βιωματική Απόκριση

[Word Doc][PDF]

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ

[Word Doc][PDF]


2nd World Conference
on Focusing-Oriented Psychotherapies
Presentation:
"The Inner Experiential Journey of the Hellenic FOT practice"

HFC 2nd World Conference on FOT

Scoop.it/focusing_gr

curating focusing posts from the internet

What's New... from THE FOCUSING INTSITUTE

Για τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις επισκεφθείτε το blog μας στη διεύθυνση: http://focusing-hellas.blogspot.com
ή το λογαριασμό μας στο facebook:

Focusing Συμβουλευτική Και ΨυχοθεραπείαSite map

Χάρτης περιήγησης

Διαβάστε

«Ένα σύννεφο που βρέχει λέξεις: γλωσσολογική ανάγνωση της διαδικασίας συμβολοποίησης» «Ψυχοσωματικοί Πόνοι: Η θεραπευτική διαδικασία τους, σύμφωνα με την Προσωποκεντρική & Focusing Βιωματική Ψυχοθεραπεία» «Focusing και όνειρα - μια πρακτική προσέγγιση» «Το συναίσθημα στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Ψυχοθεραπεία» (Παρουσίαση) «Το συναίσθημα στην Προσωποκεντρική και Focusing-βιωματική Ψυχοθεραπεία» Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα
(Σύμφωνα με την Διαδικασία Εστίασης)
Η βιωματική ανταπόκριση Ο "πελάτης" του πελάτη

 

Σε Ποιους Απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ασκούν διάφορα επαγγέλματα, με ποικίλα ενδιαφέροντα, όπως:

 • Επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας, οι οποίοι σκοπεύουν να ασκήσουν το επάγγελμα του συμβούλου/ψυχοθεραπευτή (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς)
 • Επαγγελματίες του χώρου της υγείας, όπως γιατρούς, οδοντιάτρους, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, οι οποίοι επιθυμούν να καλλιεργήσουν τις συμβουλευτικές τους ικανότητες και να εφαρμόσυν τις αρχές της συμβουλευτικής στον χώρο της δουλειάς τους
 • Εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν τις αρχές της συμβουλετικής στην παιδαγωγική τους πρακτική
 • Σχολικούς συμβούλους
 • Υπεύθυνους προσωπικού και επιχειρήσεων (managers)
 • Συμβούλους επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Καλλιτέχνες
 • Άτομα που επιθυμούν να καλλιεργηθούν προσωπικά, ν’ αναπτύξουν δεξιότητες προσωπικές και διαπροσωπικές, να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

 

Εκδηλώσεις - Συνέδρια 2007-2010

Εκδηλώσεις - Συνέδρια 2010

 • Akira Ikemi

  Ομιλία και Εργαστήριο Akira Ikemi

  Σάββατο και Κυριακή
  26-27 Ιουνίου 2010
  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 • Presentation - Παρουσίαση

  “Ελληνικοί Μύθοι και Τραγικοί Ήρωες”
  Focusing και Ευθύνη

  Παρουσίασαν:Νέοι και Παλαιότεροι Εκπαιδευόμενοι με τους Εκπαιδευτές τους

  “Greek Myths and Tragic Heroes” - Focusing on the issue of Responsibility

  at the 22nd International Focusing Conference

  Focusing, Change, and Responsibility

  hosted by a European Focusing Team in Germany

  Main Conference 5th-9th of May, 2010 in Pforzheim-Hohenwart

  22nd International Focusing Conference

Εκδηλώσεις - Συνέδρια 2009

 • The 21th International Focusing Conference in Japan, May 12th - May 16th, 2009
 • The 21th International Focusing Conference in Japan, May 12th - May 16th, 2009

Εκδηλώσεις - Συνέδρια 2008

 • 20ο διεθνές συνέδριο Focusing,

  Μόντρεαλ, 14-18 Μαϊου

 • 8ο διεθνές συνέδριο προσωποκεντρικής και βιωματικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής,

  University of East Anglia, Norwich, 6-10 Ιουλίου

Εκδηλώσεις - Συνέδρια 2007

 • Focusing και Τραύμα,
 • Ελληνικό Κέντρο Focusing, Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου
 • 19ο διεθνές συνέδριο Focusing,
 • Israel, 7-11 Μαϊου
 • 10ο διεθνές Forum της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης,
 • Μαγιόρκα, 7-12 Μαϊου
 • 7ο Πανελλαδικό συνέδριο Ναρκομανών Ανώνυμων,
 • Αθήνα, 18-20 Μαϊου
 • Σύγχρονες εφαρμογές της Ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα,
 • ΕΕΨΕ, Αθήνα, 9 Ιουνίου
 • Εισαγωγή στη Φαινομενολογική, Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία,
 • Ελληνικό Κέντρο Focusing, Αθήνα, 30 Ιουνίου
 • A process model Colloquium,
 • University of East Anglia, Norwich, Αγγλία, 13-16 Ιουλίου
 • 3ο ετήσιο συμπόσιο του Δικτύου Ευρωπαϊκών ενώσεων προσωποκεντρικής και βιωματικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας,
 • 6-9 Σεπτεμβρίου

 

Focusing Institute New York

The Focusing Institute, New York

see

 

Βασικές οδηγίες για τη σωστή εμφάνιση των ιστοσελίδων

Για τη σωστή απεικόνιση των σελίδων του ιστότοπου του Ελληνικού Κέντρου Focusing θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει στον φυλλομετρητή σας την Java Script.
Προτιμότερος φυλλομετρητής ο Internet Explorer (έκδοση 6 ή ανώτερη).

Eπίσης πρέπει να επιτρέψετε την εκτέλεση δέσμης ενεργειών, δηλ. να επιτρέψετε την εκτέλεση ενεργού περιεχομένου
(μετά την εμφάνιση του σχετικού μηνύματος, πχ στον Internet Explorer).

Επίσης καλό είναι η ανάλυση της οθόνης σας να μην ξεπερνάει τα 1280x800 και να μην είναι μικρότερη από 800x600.

Επικοινωνόντας μαζί μας με τη σχετική φόρμα (στη σελίδα "Επικοινωνία") γράψτε με greeklish, σε όλα τα πεδία, ώστε να αποφύγουμε τα πιθανά προβλήματα αναγνωσιμότητας.
Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τα e-mail επικοινωνίας.

Τέλος, για τη σωστή εμφάνιση της flash εισαγωγικής σελίδας, θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τον flash player, έκδοσης 6 ή ανώτερης.

This site uses

jQuery jQuery Tools mb.jQuery.components thanks to Matteo Bicocchi

Under MIT-GPL License

Τελευταία ενημέρωση

Ευρεία:
31 Αυγούστου 2010

Εντοπισμένη:
3 Δεκεμβρίου 2010